Rishikimi A

Rishikimi A

AR-12 - vula mekanike 12 mm
Pjesë këmbimi për Pedrollo PK 60, PK 65, PK 70, PK 80, PKS 60, PKS 65, PKS 70, PKS 80, PQ 60, PQ 60-EKO, PQ 65, PQ 70, PQ 80, CP301- 132 , HF 50, HF 50B, HF 50A, JSW1, JCR1, CP 100X-130X, CP 132A, CP 132B, CP 100-ST4, CP 130-ST4, CP 132-ST4. Kodi 115161012012.
3,80 EUR
6203 ZZ - Kushineta 17x40x12 mm
Pjesë këmbimi për Pedrollo PK 70, PK 80, PK 90, PKS 70, PKS 80, PQ 70, PQ 80, PQ 90, PV 70, PV 90, PQA 70, PQA 72, PQA 80, PQA 89, PQA 89, 150 , CP 152, CP 158, CP 150X, CP 152X, CP 158X, AL-RED 135, CP 150-ST4, CP 150-ST6, CP 158-ST4, CP 158-ST51, HCF. Kodi 113002.
2,30 EUR
FAN-71R - Shtytës për boshtin e pompës elektrike 14.5 mm
Pjesë këmbimi për Pedrollo model PK 70, PK 80, PK 90, PKS 70, PKS 80, PQ 70, PQ 80, PQA 70, PQA 72, PQA 80, PQA 82, PQA 90, CP 150, CP CP 150X, CP 152X, CP 158X, AL-RED 135, HF 51B, HF 51A. Dimensionet 125 X 24mm. Kodi 14VN07.
2,20 EUR