Mbledhësit

MbledhësitKolektorët e valvulave solenoid

Kolektorë të montuar. Zgjidhja e gatshme me pajisje që lejon heqjen e valvulës së vetme solenoid.