Drop dhe mikroUjitje mikro për bimët

Ujitje me prurje të ulët. Pikime, pikime, filtra, reduktues presioni dhe pajisje për ujitje me pika.