Njësitë e kontrollit për jashtë

Njësitë e kontrollit për jashtëNjësitë e kontrollit për ujitje të jashtme

Njësitë e kontrollit të jashtëm. Modular për të kontrolluar hapësira të mëdha. Instalim në natyrë.